DỊCH VỤ CỦA MINERVA EDUCATION

 

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng tâm lý giúp cá nhân xây dựng một cuộc sống thành công và hạnh phúc.

Các chương trình Tâm lý học

Các khóa Tâm lý học cơ bản, các khóa Tâm lý học chuyên ngành và các chương trình Tâm lý ứng dụng.

Các chương trình Sư phạm

Gồm các khóa cung cấp kiến thức và kỹ năng sư phạm, các mô hình giảng dạy hiện đại dành cho giáo viên các cấp từ mầm non đến đại học.

Dịch vụ tham vấn tâm lý

Dịch vụ tham vấn tâm lý (cá nhân, gia đình, nhóm,…); tư vấn xây dựng chương trình giáo dục và tâm lý học đường; đánh giá chất lượng giáo dục từ mầm non đến phổ thông trung học.

Dịch vụ dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Hỗ trợ về tâm lý và sức khỏe tinh thần (hội thảo, các khóa đào tạo nội bộ hoặc dịch vụ tham vấn cá nhân…) dành cho tổ chức, doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự am tường những kiến thức và kỹ năng tâm lý và giáo dục để làm chủ được thân tâm.

Sự động viên chuyển hóa thân tâm, thay đổi đời sống của mình và người, với phương cách và nội dung học tập đầy cảm hứng.

Sự mới lạ và độc đáo của các dịch vụ, sản phẩm về cả nội dung cũng như phương thức truyền tải.

Việc nâng cao tri thức, cảm xúc, và đời sống đến một trình độ mới với cái nhìn sâu sắc và toàn diện.

Sự đáng tin cậy về tri thức truyền đạt để bảo đảm tính chân chính, toàn diện và hiện đại.

Sự đa dạng từ nội dung đến phương tiện truyền tải trong từng chương trình, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, có thể sử dụng trong nhiều mặt của đời sống.

Việc tiếp cận dễ dàng từ nội dung, phương tiện, đến nhân sự của công ty để bảo đảm chất lượng cao nhất.

KHÓA HỌC TIÊU BIỂU

HÀNH TRÌNH THÚC ĐẤY SỰ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA MINERVA EDUCATION


Khóa học


Hội thảo


Học viên

ĐỐI TÁC